Hållbart ledarskap som ger hållbara resultat

Jag kombinerar kunskap, analys, intuition och nyfiken kreativitet för att tillsammans med dig skapa skräddarsydda lösningar för ett hållbart ledarskap och hållbar förändring.

Ett hållbart ledarskap tär inte på de mänskliga resurserna, tvärtom det får människor att växa vilket också bidrar till att göra ditt företag framgångsrikt.

Efter 25 år som chef i näringslivet har jag gång på gång sett hur människor växer och kan överträffa både sin egen och andras förväntningar när de får rätt stöd och verktyg. Här gäller verkligen devisen "det som får uppmärksamhet växer". Ge dig själv och dina medarbetare lite extra uppmärksamhet och låt både individer och företag växa.

Som ledare är det viktigt att du tar hand om dig själv, bygger upp din mentala hållbarhet och utvecklar dina styrkor. Som coach kan jag hjälpa dig att utforska nuläget och ta fram en handlingsplan för din egen hållbara framgång. Vilka är dina mål och hur ska du göra för att nå dem?

I rollen som coach ger jag inga råd, utan hjälper dig under processen att finna svaren och resurserna du redan bär inom dig. Genom att ställa kraftfulla frågor kan vi plocka bort mentala hinder som hindrar dig från att se och ta tillvara de möjligheter du har.

Men ibland söker du kanske lösningar och verktyg du ännu inte har i din egen verktygslåda. Då kan du välja att anlita mig i rollen som konsult eller mentor. Efter många år i näringslivet har jag upplevt både framgång och motgång. Tillsammans med en stabil teoretisk grund får du tillgång till kunskap och erfarenheter som hjälper dig att skapa hållbar framgång för ditt företag.

Min mission för Pink Competitive är att inspirera, vägleda och coacha ledare att må bra, prestera och nå sin fulla potential. Genom att fokusera på det hållbara ledarskapet får resultaten positiv effekt för såväl chefer, som för medarbetare och företag.

Företag skapas av och består av människor. Sunda och framgångsrika människor bygger sunda och framgångsrika företag.