coaching

Ja, varför ska man sätta mål överhuvudtaget? Kan man inte bara få vara nöjd med hur det är just nu? Så här i början av ett nytt år är det mycket fokus på att sätta mål. Inte minst efter ett år som 2020. Ett år som för många helt har ändrat förutsättningarna, kanske både i privatlivet, på jobbet och för företaget om man nu driver ett sådant. Så varför ska man sätta höga mål? 

Är det meningsfullt att sätta mål när förutsättningarna ändå ändras? 

Man skulle kunna argumentera att Coronaåret visat hur meningslösa mål är eftersom det ändå aldrig blir som man tänkt sig. Förutsättningarna förändras ju onekligen över tid. Men jag menar att det är precis tvärtom.

Om jag sätter mig i bilen för att köra, så gör jag det för att jag har ett mål, jag är på väg någonstans. Kanske vill jag besöka någon kär person eller uträtta ett ärende i en butik. Oftast går resan enligt plan och jag kommer fram till sin destination på utsatt tidpunkt, på några minuter när. Men ibland händer något oförutsett. Vägen är avspärrad, det börjar snöa ymnigt eller butiken kanske är stängd när jag kommer fram. Det betyder inte ju inte att det var meningslöst att jag hade ett mål med min tur. Jag kanske får ta en annan väg, handla i en annan butik och blir försenad, men utan mål vågar jag påstå att vi knappt skulle överleva. 

Varför är det viktigt att sätta mål? 

Men vilken funktion fyller egentligen målen, i våra liv, på jobbet och i våra företag? Om oförutsedda saker och ting ändå händer hela tiden? Jag tycker det finns (åtminstone) fyra goda skäl till att sätta upp mål: 

Mål motiverar oss  

Att mål är viktiga för motivationen är väl det mest uppenbara skälet till att sätta upp mål. Vi som biologiska varelser söker efter mening, att det ska finnas en anledning till att vi ska uträtta något. Vår hjärna är programmerad att spara på vår energi. Om hjärnan inte får veta varför vi ska sätta igång och arbeta, stretar den emot. Men med ett tydligt och meningsfullt mål väcks motivationen till liv. Vi får både energi och kreativitet att skapa saker, finna lösningar och utvecklas. Vi är helt enkelt programmerade att vilja uträtta viktiga saker, annars hade vi dött ut för länge sedan. 

Och här hittar vi också ett av svaren på frågan i inläggets rubrik – varför är det viktigt att sätta höga mål? Jo, när målet är (lagom) utmanande triggar det igång hjärnans reaktion på fara, vilket skärper våra sinnen och vår förmåga att prestera.

Hjärnforskaren och författaren Friederike Fabritius talar om ”fun, fear and focus” som tre nödvändiga ingredienser för att vi ska prestera på topp. Ett tydligt, väl definierat och utmanande mål har till och med förmågan att förflytta oss till det efterlängtade tillståndet av flow – kallat den optimala upplevelsens psykologi. Att sätta höga mål kan alltså förbättra vår prestation. 

Vad som är lagom utmanande är olika för olika människor. Om du och din organisation vill prestera på topp är det en god idé att lägga krut på att både du och dina medarbetare har tillräckligt utmanande mål. Men det är en balansgång, är målen så utmanande att de skapar negativ stress, blir de kontraproduktiva. 

Mål hjälper oss att prioritera idag 

Det är lätt att förledas till att tänka att mål handlar om framtiden, men allra viktigast skulle jag säga är hur dina mål får dig att agera och prioritera idag. Om du till exempel ställs inför valsituationer, kan ditt mål hjälpa dig att göra det val som är mest gynnsamt för dig. Förhoppningsvis har du satt dina mål på ett sätt så att om/när de uppnås har ditt liv på något sätt blivit lite bättre. Kanske är din intention att må bra och kunna njuta av livet. Därför har du satt upp ett mål att kunna springa 5 km om ett halvår. När du då ställs inför valet ”soffan eller löprundan” hjälper förhoppningsvis ditt mål dig att göra det val som hjälper dig att leva din intention och må bra… 

Mål hjälper oss att förflytta oss i rätt riktning 

Ja, mål hjälper oss helt enkelt att få saker och ting gjorda. När vi är unga sätter vi kanske upp mål att vi vill ha ett visst yrke, vi vill träffa en partner, vi vill ha en viss typ av boende osv… Dessa mål hjälper oss att genomföra saker, att göra val som hjälper oss att faktiskt skapa oss ett meningsfullt liv.  

Mål hjälper oss också att hålla fast vid vår inslagna riktning. Har jag satt som mål att jag vill bli läkare, hjälper mig målet att genomföra hela utbildningen istället för att byta inriktning varje termin. 

Mål hjälper oss att leda och att samarbeta 

På en arbetsplats (ja, och även i andra sammanhang där människor behöver samarbeta) fyller gemensamma mål en viktig funktion för att alla ska arbeta i samma riktning. Som ledare är det viktigt att se till att de gemensamma målen är tydliga och att alla förstår vad de innebär. Här tycker jag att metaforen med fotbollslaget tydliggör vilken viktig funktion det gemensamma målet är. Alla spelare har olika roller i laget, men alla vet och förstår att det gemensamma målet är att göra fler mål än motståndaren (ok, det kan finnas taktiska variationer på detta, men du förstår poängen). 

Mål vs intention – är det någon skillnad? 

Nuförtiden hör man allt oftare att människor talar om att sätta en intention för året eller till och med för sitt liv. Är det samma sak som att sätta mål, eller hur förhåller sig de bägge begreppen till varandra? Det har jag funderat en hel del på, för jag göra nämligen bägge delarna.  

För mig handlar intentionen om hur jag vill vara och hur jag förhåller mig till mig själv och till andra. Hur vill jag känna mig och vad vill jag uppleva? Det betyder att jag kan välja att känna mig tillfreds med mitt liv som det ser ut idag och välja att försöka njuta av livets ögonblick, samtidigt som jag sätter mål för hur jag vill hur min yttre värld ska se ut i framtiden. 

Intentionen kommer först eftersom den i många delar styr vilka mål som blir relevanta för mig (och för mitt företag). Här kan du läsa mer om skillnaden mellan intention och mål. 

Kan man sätta upp mål fast man är nöjd just nu? 

Som jag skrev ovan kan man absolut sätta upp mål samtidigt som man känner sig tillfreds med det man har. Kanske kan man göra en distinktion mellan att vara tillfreds och att vara nöjd? Tillfreds handlar mer om hur man mår och hur man förhåller sig till sakernas tillstånd. Det ger en skön känsla och ett lugn som faktiskt gynnar vår förmåga att skapa saker, att vara kreativa. Att man är tillfreds med livet betyder inte att man inte vill fortsätta framåt, att uträtta saker. Jag vill mer, så jag sätter upp mål för vad jag vill uppnå i framtiden, samtidigt som jag njuter av livet här och nu.  

Behöver man göra planer för att nå sina mål? 

Jag tillhör dem som tycker att det är viktigare att sätta upp mål, än att planera för hur man ska nå dem. Det låter kanske motsägelsefullt, men det beror nog på vad man menar med att planera. Någon sa att det är viktigare med kompass än karta för att nå sitt mål. Det sammanfattar väl min syn på mål i förhållande till planer. Terrängen har ju en förmåga att förändras och då måste man ibland ta en annan väg. Kompassen (målet) hjälper en att hålla rätt riktning, medan kartan (planen) kan visa sig ganska värdelös.  

Det är inte så att jag inte planerar alls, men jag planerar med kortare tidshorisonter än jag sätter upp mina mål. Jag har personliga mål för hur jag vill att mitt liv ska se ut om 5 år. Men jag inser ju också att det kommer att rinna mycket vatten under broarna innan jag är där. Nya möjligheter som jag idag inte kan föreställa mig kommer att dyka upp. Sannolikt kommer jag också stöta på hinder som jag inte kan förutse (tack och lov…). Därför har mina planer en kortare tidshorisont än mina mål: 4-12 månader, men detaljerna planerar jag i princip vecka för vecka. 

SMARTA mål – måste mål vara realistiska? 

Det går knappt att läsa en bok eller en artikel om mål utan att SMARTA mål nämns som en metod för att kvalitetssäkra sina mål. Jag har sett lite olika översättningar på vad förkortningen betyder, men något i stil med ”Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt”. 

Personligen är jag inte så förtjust i att använd SMART för att kvalitetssäkra mål. Specifikt och Tidsbestämt köper jag, men de andra kriterierna tycker jag förtjänar att diskuteras. I vissa sammanhang kan kravet på mätbarhet leda till krystade eller icke ändamålsenliga målformuleringar. När det gäller ”mjuka” mål som välmående, hälsa och undervisning tycker jag till exempel att kravet på mätbarhet kan ta fokus från själva syftet med verksamheten. 

Att ett mål ska vara Accepterat ger målet en onödigt negativ klang. Accepterat signalerar för mig att man går med på något fast man egentligen inte tycker att det är bra. Jag tycker att mål i en verksamhet snarare ska var tydliga och förankrade. Ibland används A som förkortning för Attraktivt, vilket jag tycker är mycket bättre.

Slutligen tycker jag Realistiskt tar bort en del av poängen med att sätta mål. Jag är övertygad om att de flesta människor som verkligen skapar något extraordinärt under sin livstid inte gjort det genom att sätta upp realistiska mål. Vem bestämmer vad som är realistiskt? Realistiskt för vem? Realistiskt säger ju något om att det är något som finns i verkligheten. Riktigt härliga mål handlar väl om att skapa något som inte finns i verkligheten ännu? 

TUR-mål – mål ska vara roliga!

För många år sedan gick jag en ledarskapsutbildning där vi fick lära oss att sätta TUR-mål. Dessvärre kommer jag inte ihåg vad förkortningen då stod för. Däremot har jag skapat en egen variant: Tidsatta, Utmanande och Roliga (så var det kanske?!). Så gillar jag mina mål. Vad tycker du? 

Att sätta höga mål utan att bli överväldigad och stressad 

Avslutningsvis, när man nu satt upp höga mål som är tidsatta, utmanande och roliga, hur undviker man att bli överväldigad? Risken är att man i stället för motiverad känner sig stressad, oengagerad och ger upp i förväg. 

Tricket är att bryta ner det ”stora håriga” målet till mindre delmål. När det gäller mina personliga mål har jag lånat en metodik från Bullet Journaling. De stora övergripande målen sätter jag upp på 5 år. När jag känner mig nöjd med mina 5-årsmål sätter jag upp mål för vad jag ska ha uppnått om 4 månader i relation till det övergripande målet. Därefter vad jag ska ha uppnått om 3 veckor och därefter om 2 dagar. Till sist sätter jag mål för vad jag ska ha gjort om 1 timme. Bara att sätta igång! 

När det gäller min verksamhet gör jag på liknande sätt, men jag delar också upp målen på delområden. För mig är Struktur, Produkt, Marknadsföring respektive Försäljning relevanta områden. 

Hur ser du på det här med att sätta höga mål? Hur gör du för att sätta upp och se till att få dina mål genomförda? Hör av dig om du vill få hjälp med att få klarhet kring dina målsättningar och hur du kan nå dem!