RÅDGIVNING

Tillsammans skapar vi hållbara lösningar som är skräddarsydda för er

Vad kan hållbart ledarskap betyda för dig som ledare och för din organisation? Vilka behov har ni och var befinner ni er idag? Hur kan motivationen och drivkraften öka samtidigt som ni mår bättre och har roligare på jobbet? 

Hållbart ledarskap

Som chef har man ett stort ansvar och det är många beslut att fatta. Vad kan hållbart ledarskap betyda för dig och din organisation? Hur kommer ni dit? 

Med skräddarsydda lösningar anpassade till era behov och förutsättningar arbetar vi tillsammans för en hållbar förändring.  För att få en klar bild av nuläget arbetar vi med den digitala intervjun Columbi. Så får du snabbt en bild av nuläget i gruppen. Det fungerar lika bra för ledningsgruppen, som för en enskild avdelning eller en produktionsenhet.

För att du ska få bästa möjliga resultat kombinerar jag kunskap, analys, intuition och kreativitet. Det betyder att ett projekt kan se väldigt olika ut beroende på era behov. På så sätt skapar vi tillsammans en lösning som ger det resultat ni önskar.

I mitt konsultarbete använder jag min modell för ett hållbart ledarskap –  5M. 

Medveten närvaro/medvetenhet, Mod, Mening, Mål och Motivation.

Era behov, ert nuläge och era målsättningar bestämmer var i modellen vi startar. Hur ser det ut hos er?

 Önskar du rådgivning kring hållbart ledarskap – boka in ett möte direkt i kalendern eller kontakta mig. 

5M-modellen

Book a FREE Call!

Do you want to know more before you decide? Book a FREE call and find out how I can support you! 

anna nordengren
anna nordengren

Book a FREE Call

Book a FREE strategy call - 20 min. Let's get acquainted over a coffee on ZOOM.