RÅDGIVNING

Tillsammans skapar vi hållbara lösningar som är skräddarsydda för er

Vad kan hållbart ledarskap betyda för dig som ledare och för din organisation? Vilka behov har ni och var befinner ni er idag? Hur kan motivationen och drivkraften öka samtidigt som ni mår bättre och har roligare på jobbet? 

Hållbart ledarskap

Som chef har man ett stort ansvar och det är många beslut att fatta. Vad kan hållbart ledarskap betyda för dig och din organisation? Hur kommer ni dit?

Med skräddarsydda lösningar anpassade till era behov och förutsättningar arbetar vi tillsammans för en hållbar förändring.  För att få en klar bild av nuläget i gruppen arbetar vi med Columbi. Det fungerar lika bra för ledningsgruppen, som för en enskild avdelning eller en produktionsenhet.

För att du ska få bästa möjliga resultat kombinerar jag kunskap, analys, intuition och kreativitet. Det betyder att ett projekt kan se väldigt olika ut beroende på era behov. På så sätt skapar vi tillsammans en lösning som ger det resultat ni önskar.

Jag har identifierat 6 faktorer som behöver vara på plats för att det hållbara ledarskapet ska kunna växa sig starkt:

Mål, Mening, Motivation, Medveten närvaro, Mod och Medkänsla

Hur ser det ut hos er?

Önskar du rådgivning eller ett mentorskap kring hållbart ledarskap – boka in ett möte direkt i kalendern eller kontakta mig. 

5M-modellen

Book a FREE Call!

Do you want to know more before you decide? Book a FREE call and find out how I can support you!

anna nordengren
anna nordengren

Book a FREE Call

Book a FREE strategy call - 20 min. Let's get acquainted over a coffee on ZOOM.