Coaching + Yoga = Sant

Personlig utveckling och medveten närvaro

Mental styrka och transformation

 Coaching och yoga –

För medveten närvaro och mental hållbarhet

Redan för flera tusen år sedan förstod de lärde i Indien att kroppen och sinnet hänger ihop. För att vi människor ska kunna fungera och prestera optimalt behöver kropp och sinne vara i balans och samverka med varandra.
Coaching och yoga är en mycket kraftfull kombination. Därför erbjuder jag nu individuell coaching och yoga. En session är 75 minuter och vi inleder med ca 30 minuter lugn yoga vilket försätter dig och ditt sinne i ett optimalt tillstånd inför själva coachingsessionen på 45 minuter. Vi ses online eller i era lokaler.

Yogan är så mycket mer än fysiska rörelser och är en både enkel och kraftfull form av mental träning (både den mentala träningen och mindfulness har för övrigt hämtat många av sina verktyg från yogan och den indiska andliga traditionen).

Medveten närvaro och neuroledarskap

Idag bekräftas metoderna ur de gamla indiska skrifterna av den moderna neurovetenskapen. Bland annat har man funnit att funktionen i de delar av hjärnan som ansvarar för beslutsfattande, analys och problemlösning kan förbättras när vi utövar yoga. Sedan tidigare har man känt till att yogan kan hjälpa till att minska stress, dämpa ångest och förbättra sömnen.

Jag har utbildat mig till yogalärare på Bali och är certiferad i Yoga Alliance. Yogan och dess filosofi en del av min egen livsstil och den medvetna närvaron en självklar grundpelare i min coaching.

Mental hållbarhet för individer, ledare och team. Med en kombination av coaching och yoga når vi på djupet och bygger mental hållbarhet för både karriär och privatliv.

Vill du veta mer eller boka? Ring mig på +46706043040 eller maila anna@pinkcompetitive.se

Book a FREE Call!

Do you want to know more before you decide? Book a FREE call and find out how I can support you!

anna nordengren
anna nordengren

Book a FREE Call

Book a FREE strategy call - 20 min. Let's get acquainted over a coffee on ZOOM.