COACHING

Utforska dina inre drivkrafter

Som ledarskapscoach hjälper jag dig att nå dina mål.

Vad är coaching?

Som ledarskapscoach hjälper jag dig att utveckla din potential och nå dina mål. Det kan vara saker du vill utveckla och förändra i ditt ledarskap eller i din verksamhet, men det kan också vara personliga mål som är viktiga för dig att nå. Ofta kan det handla om att få en bättre balans i livet, mellan de personliga och de professionella målen.

I coachsamtalen får du stöd för att formulera dina mål och att nå dem. Genom att jag lyssnar och ställer kraftfulla frågor utforskar vi tillsammans ditt nuläge, identifierar eventuella hinder och tittar närmare på vilka möjligheter du har. Resultatet blir din egen unika handlingsplan för att nå dina mål.

Coaching kan även göras i grupp där det coachande förhållningssättet skapar engagemang, motivation och delaktighet i planer och förändringsprocesser.

Vad gör en ledarskapscoach?

Det första stegen handlar ofta om att få klarhet, vad är det du längtar efter, innerst inne. När dina mål är i samklang med dina inre drivkrafter och önskningar kan du bli både mer kraftfull och mer tillfreds.

Coachens uppgift är att göra dig framgångsrik i din egen förändringsprocess. Coachen lyssnar och ställer frågor som hjälper dig att upptäcka nya möjligheter, öka din egen medvetenhet och utveckla din potential på vägen mot målet.

Som ledarskapscoach hjälper jag dig att identfiera dina mål och tillsammans gör vi en handlingsplan för att nå dem. Det kan handla om att förbättra en dålig situation, men också om att göra något som redan är bra ännu bättre.

Book a FREE Call!

Do you want to know more before you decide? Book a FREE call and find out how I can support you! 

anna nordengren
anna nordengren

Book a FREE Call

Book a FREE strategy call - 20 min. Let's get acquainted over a coffee on ZOOM.