Multitasking

Är du duktig på att MULTITASKA? Att vara extra effektiv genom att utföra flera uppgifter samtidigt? Har du också gått på myten om multitasking?

Datorer må vara duktiga på att köra många processer samtidigt, men de främre delarna av den mänskliga hjärnan (prefrontala cortex, PFC) som innehåller planering, logik och beslutsfattande kan enligt forskarna INTE multitaska.

Det finns data som visar att antalet fel ökar med upp till 50% när du multitaskar. Det tar dessutom betydligt längre tid att slutföra en arbetsuppgift om du gör något annat samtidigt. Att kolla mailen samtidigt som du skriver på en rapport minskar din IQ med upp till 15 poäng!

Att kolla mailen samtidigt som du skriver på en rapport minskar din IQ med upp till 15 poäng.

Det du egentligen gör när du tror att du gör flera saker samtidigt är att du tvingar hjärnan att gång på gång skifta fram och tillbaka mellan arbetsuppgifterna. Det kräver mycket energi och tar tid. Den enda gång det fungerar att göra två saker samtidigt är om den ena uppgiften är något du gjort så många gånger tidigare att du inte behöver tänka när du gör den. Då kör hjärnan istället sina ”automatiska program” i de mer primitiva delarna av din hjärna.

Du blir alltså både smartare och mer effektiv när du fokuserar på en sak i taget. Så glöm myten om multitasking.

Att använda din tid och energi effektivt på rätt saker är en del i det hållbara ledarskapet. Du kan bli ännu bättre på att fokusera genom att öva upp din medvetna närvaro, genom till exempel andningsövningar eller meditation.

Hur ser din arbetsdag ut idag? Och om du är chef – vilka möjligheter ger du dina medarbetare att arbeta effektivt och hållbart genom att fokusera på en sak i taget?

Utvald bild från Kaboompics