Flow

Coronakrisen har inneburit stora förändringar för alla, både privat och på jobbet. Nu kan du därför även boka in coaching online.

Vi berörs på olika sätt och ovissheten som krisen skapar ställer stora krav på oss att acceptera sådant vi inte kan påverka. Vi är så vana vid att kontrollera våra liv och vår vardag. Vissa blir arga och frustrerade och söker någon att ställa till svars för både smittan och den ekonomiska krisen. 

Men jag väljer att låta detta bli en påminnelse om att fokusera på det vi kan påverka. Det kanske till och med är sant att i varje motgång bor en ny möjlighet? 

Jag har i alla fall ställt om och erbjuder idag både rådgivning och coaching online. Som så många andra använder jag plattformen Zoom för mina digitala möten och jag är själv överraskad över hur bra det fungerar. 

Närvaro i coachsamtalet

För mig är närvaron det absolut viktigaste i samtalet. Som tur är kan det förmedlas på ett fantastiskt fint sätt via Zoom. Jag erbjuder även coachingsamtal per telefon, vilket kan innebära närvaro på ett annat sätt, då inget yttre distraherar.

Så om du vill prata med någon som kan hjälpa dig att hitta vilka möjligheter just du har i denna nya verklighet kan vi boka ett första digitalt möte. Även om läget kan kännas låst och hopplöst, kan ett samtal som bryter tankemönstren hjälpa dig se vilka resurser och handlingsalternativ som står till buds. 

Du kan välja att köpa enstaka samtal eller något av mina förmånliga paket där vi arbetar tillsammans under en längre tid.

Boka ett kostnadsfritt första möte via  Calendly!