Flow

Har du FLOW på jobbet? En absolut närvaro där du i full koncentration går upp i dina arbetsuppgifter till den grad att alla distraktioner försvinner? När du med lätthet och lust löser avancerade utmaningar utan stress och frustration?

Nähä?! Kan man verkligen uppleva flow på jobbet? Hur blir vi så kreativa och produktiva? Hur ger du både dig själv och ditt team de bästa förutsättningarna att både prestera och må bra?

En känsla av mening skapar flow

Begreppet flow har “uppfunnits” och beskrivits av psykologiprofessorn Míhály Csíkszentmihályi.  Flow är ett närmast magiskt tillstånd när allt flyter på, utan någon känsla av motstånd.

I en omfattande studie av McKinsey framgick att produktiviteten ökar upp till fem gånger (500%!!!) när vi befinner oss i flow. Studien utfördes på 5000 höga chefer under en 10-årsperiod.

Produktiviteten hos höga chefer ökar med 500% när de befinner sig i flow.  

McKinsey

När man identifierade vilka förutsättningarna var för att flow skulle uppstå i arbetet kunde dessa delas in i tre kategorier:

  • Klara roller, klara mål och tillgång till relevant information och arbetsredskap (IQ)
  • Tillit och respekt i interaktioner människor emellan på arbetsplatsen (EQ)
  • Känsla av mening, syfte, i det arbete man utförde (MQ)

Anmärkningsvärt är väl att det som framkom som både viktigast och svårast var de förutsättningarna som handlade om att arbetet skulle kännas meningsfullt, ha ett högre syfte och innehålla en känsla av utmaning.

Flow kan uppstå när förmåga och utmaning är i balans

Vi behöver utmaningar för att uppnå känslan av flow. Allra bäst är det när utmaningen, arbetsuppgiften, kräver att vi presterar på toppen av vår förmåga. Det får inte vara för lätt, då tröttnar vi. Men det får inte heller vara för svårt för då vaknar en känsla av oro och otillräcklighet som kan leda till stress och minskad koncentrationsförmåga.

Lite orättvist kan tyckas, men det är dessutom så att ju skickligare vi är på något desto mer sannolikt är det att vi uppnår ett tillstånd av flow. Så öva och lär dig nya saker, och se till att ditt team har möjlighet att göra detsamma!

Uppnå flow genom att träna upp förmågan att fokusera

Flow är också nära kopplat till vår förmåga att fokusera på en sak i taget. I själva verket kan man beskriva flow som en högre form av fokus där vi också upplever tillfredsställelse och når våra allra bästa resultat.

Att regelbundet öva mindfulness, medveten närvaro, ökar vår förmåga att stänga ute distraktioner, att fokusera och fullständigt rikta all vår uppmärksamhet på det som finns i nuet. Vår medvetna närvaro kan vi träna upp med mindfulnessövningar, yoga, enkla andningsövningar och meditation.

Är du sugen på att uppleva mer flow på jobbet och samtidigt bli både mer produktiv och uppleva en större arbetsglädje? Hör gärna av dig så berättar jag mer om hållbart ledarskap och hur flow och medveten närvaro kan öka både prestationen och arbetsglädjen hos dig och ditt team!

Utvald bild från Kaboompics.