Nu kan du välja coaching online

Coronakrisen har inneburit stora förändringar för alla, både privat och på jobbet. Nu kan du därför även boka in coaching online. Vi berörs på olika sätt och ovissheten som krisen skapar ställer stora krav på oss att acceptera sådant vi inte kan påverka. Vi är så vana...

Har du gått på myten om multitasking?

Är du duktig på att MULTITASKA? Att vara extra effektiv genom att utföra flera uppgifter samtidigt? Har du också gått på myten om multitasking? Datorer må vara duktiga på att köra många processer samtidigt, men de främre delarna av den mänskliga hjärnan (prefrontala...