Nu kan du välja coaching online

Coronakrisen har inneburit stora förändringar för alla, både privat och på jobbet. Nu kan du därför även boka in coaching online. Vi berörs på olika sätt och ovissheten som krisen skapar ställer stora krav på oss att acceptera sådant vi inte kan påverka. Vi är så vana...

Vad innebär ett hållbart ledarskap?

Chefen, ledaren, har ett stort inflytande på ett företag och verksamheten. Undersökningar från bland andra Hay Group visar att 30% av verksamhetens resultat härrör från chefens ledarstil. Hur chefen agerar påverkar i hög grad medarbetarna, företagets konkurrenskraft...